skane.se

Kontaktinformation

Patientutbildningscentrum - PUC
Biblioteket, Plan 1
Helsingborg lasarett
251 87 Helsingborg

E-post: puc.helsingborg@skane.se

Telefon: 042 - 406 25 90

Förteckning över patientföreningar, handikapporganisationer och stödföreningar i Skåne 2014

Patientföreningar Handikapporganisationer & stödföreningar i Skåne 2014

Patientforum och Sjukhusbiblioteken på SUS uppdaterar förteckningen årligen.

Talande webb
Sidan uppdaterad
2015-08-13
Publicerad av Sarah Meyer
Faktaägare: Lena Urde Trulsson, 2014-08-12

Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
S Vallgatan 5
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel
Om cookies