skane.se

Till dig som önskar beställa journalkopior

Allmän information

Vi expedierar enbart beställning av journalkopior från Helsingborgs lasarett.
För kopia av psykiatrisk journal kontakta din avdelning/mottagning eller ring telefon 042 - 406 27 83.
Även beställning från person som är boende utomlands hanteras.

Länken i högerkolumnen leder till de olika alternativ för beställning som finns.

Beställning

Egen journal

Klicka på länken till höger för beställning av journalkopior

Anhörigs journal

Fullmakt krävs

  • om barn önskar beställa kopior på förälders journal eller hjälpa förälder
  • från samtliga syskon om barn önskar beställa kopior på avliden förälders journal.

Om förälder önskar beställa journal på sitt barn måste föräldern vara vårdnadshavare.

  • Förlossningsjournal - Vid beställning av förlossningsjournal var god ange moderns personnummer. Du måste ange vilket/vilka barn det gäller, det kan du göra i rutan "Övrigt".
  • Barns journal (under 18 år) - beställs av vårdnadshavare. Vårdnadshavare kontrolleras mot skattemyndighetens register.

Avgift

Upp till 9 kopior är kostnadsfritt.
10 kopior eller fler kostar 2 kronor per kopia samt 50 kronor i expeditionsavgift.
Postförskottsavgift tillkommer.

Leverans

Journalkopiorna skickas i rekommenderat brev eller som postförskott till den adress som anges i beställningen.
Leveranstid 2-3 veckor.

Kontaktuppgifter till Journalkopieringsservice

Postadress

Journalkopieringsservice
Olympiahuset plan 2
Helsingborgs lasarett
251 87 Helsingborg

Juni 2014

Talande webb
Sidan uppdaterad
2014-06-11
Publicerad av Margareta Davegård
Faktaägare: Görel Nergelius, chefläkare
Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
S Vallgatan 5
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel