skane.se

Smärtenheten

Smärtenheten har funnits sedan 1997 och är en konsultinstans för akut/postoperativ-, cancer- och neurogensmärta hos inneliggande patienter. Sektionen deltar också i det övergripande arbetet med att utveckla och förbättra smärtbehandlingen på lasarettet.

Vi har även en öppenvårdsmottagning för patienter som remitterats på grund av svårbehandlad smärta. Hos dessa patienter utreds "smärttyp" för att lämpligast smärtbehandling ska kunna erbjudas. Vissa patientgrupper ges högsta prioritet, såsom cancerrelaterad smärta och smärtor med starkt neurogent inslag så som bältrossmärtor.

Vi bedriver även undervisning för olika personalkategorier på lasarettet.

Telefon

Sekreterare 042-406 21 64
Måndag-torsdag klockan 8-12

Personal

På smärtenheten arbetar läkare, sjuksköterskor och sekreterare.

1177 Vårdguidens
e-tjänster


Kontakta mottagningen och gör dina vårdärenden på nätet.
Logga in på 1177.se.

Logga in - invånarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om 1177 Vårdguidens e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi erbjuder följande e-tjänster:

  • Avboka eller omboka tid
  • Förnya recept
1177 Vårdguiden, Svar om sjukdomar och hälsa
Talande webb
Sidan uppdaterad
2016-01-04
Jennie Davidsson

Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
Charlotte Yhlens gata 10
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel
Om cookies