skane.se

Smärtenheten

Smärtenheten har funnits sedan 1997 och ingår i Intensivvårdsenheten. Sektionen är en konsultinstans för akut/postoperativ-, cancer- och neurogensmärta hos inneliggande patienter. Sektionen deltar också i det övergripande arbetet med att utveckla och förbättra smärtbehandlingen på lasarettet.

Det finns också en öppenvårdsmottagning för patienter som remitterats på grund av svårbehandlad smärta. Hos dessa patienter utreds "smärttyp" för att lämpligast smärtbehandling ska kunna erbjudas. Vissa patientgrupper ges högsta prioritet, såsom cancerrelaterad smärta och smärtor med starkt neurogent inslag, som exempelvis bältrossmärtor.

Vi bedriver även undervisning för olika personalkategorier på lasarettet.

Telefon

Sekreterare 042-406 21 64
Måndag-torsdag klockan 8-12

Personal

På smärtenheten arbetar läkare, sjuksköterskor och sekreterare.

Parkeringsinformation
Parkeringshuset stängs 23/2.
Den intensiva byggfasen av parkeringshuset på sjukhusområdet i Helsingborg medför att p-huset måste stängas. Därför utökas antal parkeringsplatser på befintliga parkeringsytor och temporära nya ytor tillkommer på sjukhusområdet. 
Mer information finns på skane.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 Sjukvårdsrådgivning på webb och telefon
I Mina vårdkontakter kan du hos oss
  • Avboka eller omboka tid
  • Förnya recept
Talande webb
Sidan uppdaterad
2015-07-02
Publicerad av Jennie Davidsson
Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
S Vallgatan 5
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel