skane.se

Smärtsektion

Smärtsektionen har funnits sedan 1997 och ingår i Intensivvårdenheten. Sektionen är en konsultinstans för akut/postoperativ-, cancer- och neurogensmärta hos inneliggande patienter. Sektionen deltar också i det övergripande arbetet med att utveckla och förbättra smärtbehandlingen på lasarettet.

Det finns också en öppenvårdsmottagning för patienter som remitterats på grund av svårbehandlad smärta. Hos dessa patienter utreds "smärttyp" för att lämpligast smärtbehandling ska kunna erbjudas. Vissa patientgrupper ges högsta prioritet, såsom cancerrelaterad smärta och smärtor med starkt neurogent inslag ex bältrossmärtor.

Vi bedriver även undervisning för olika personalkategorier på lasarettet.

Telefon


Sekreterare 042 - 406 21 64
vardagar kl. 08.00 - 12.00

Personal


På smärtsektionen arbetar läkare, sjuksköterskor och sekreterare.
1177 Sjukvårdsrådgivning på webb och telefon
I Mina vårdkontakter kan du hos oss
  • Avboka eller omboka tid
  • Förnya recept
Talande webb
Sidan uppdaterad
2012-12-13
Webmaster
Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
S Vallgatan 5
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel