skane.se

Medicinavdelning 45, lung-och allergisjukdomar

På avdelning 45 vårdas huvudsakligen patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, lungcancer, astma och allergi.

Hitta hit


Avdelningen finns på plan 4 i lasarettets huvudbyggnad.
Här finns 22 vårdplatser.
Öppen vård bedrivs på Lung- och Allergimottagningen som båda finns på E-plan  på lasarettet.

Telefonnummer


Avdelning 45 nås via lasarettets växel 042 - 406 10 00
Anhöriga ringer lämpligast efter kl. 12.30.

Besökstider


Besökstiderna på avdelning 45 är fria. Som anhörig är du välkommen att vara med vid ronden på förmiddagar, om du så önskar.

Besöksrutiner


På avdelningen vårdas svårt sjuka patienter varför antalet besökare till varje patient bör vara begränsat och man bör i regel endast komma 1-2 personer åt gången. Undantag kan göras och detta kan diskuteras med avdelningens sköterska.

Blommor


Det är inte tillåtet att ta med blommor till avdelningen.
Talande webb
Sidan uppdaterad
2013-07-31
Publicerad av Irene Bindelöv
Faktaägare: Mats Lagerstedt, sektionsöverläkare
Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
S Vallgatan 5
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel