skane.se

Lungavdelning

På Lungavdelningen vårdas huvudsakligen patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, lungcancer, astma och allergi.

Hitta hit

Avdelningen finns på plan 4 i lasarettets huvudbyggnad.
Här finns 22 vårdplatser.
Öppen vård bedrivs på Lung- och Allergimottagningen som båda finns på E-plan  på lasarettet.

Telefonnummer

Lungavdelningen nås via lasarettets växel 042 - 406 10 00
Anhöriga ringer lämpligast efter kl. 12.30.

Besökstider

Besökstiderna på Lungavdelningen är fria. Som anhörig är du välkommen att vara med vid ronden på förmiddagar, om du så önskar.

Besöksrutiner

På avdelningen vårdas svårt sjuka patienter varför antalet besökare till varje patient bör vara begränsat och man bör i regel endast komma 1-2 personer åt gången. Undantag kan göras och detta kan diskuteras med avdelningens sköterska.

Blommor

Det är inte tillåtet att ta med blommor till avdelningen.

Talande webb
Sidan uppdaterad
2015-10-08
Publicerad av Ann Petersson
Faktaägare: Mats Lagerstedt, sektionsöverläkare

Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
Charlotte Yhlens gata 10
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel
Om cookies