skane.se

Lung- och allergimottagning

På Lung- och allergimottagningen utreds och behandlas lung- och allergisjukdomar. Lungcancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt kroniskt andningssvikt är de vanligaste sjukdomarna men även en rad andra lungsjukdomar behandlas.
Allergisjukdomar, framförallt allergiska näs- och ögonbesvär samt astma behandlas i stor utsträckning.

Remiss

För att komma till Lung- och allergimottagningen krävs remissfrån familjeläkare eller annan specialist.

Hitta hit

Lung- och allergimottagningen finns på E-plan i huvudbyggnaden på lasarettet. Patienter som behöver sluten vård tas emot på Lungavdelningen på plan 4.

Telefontider - sjuksköterska

måndag - torsdag 8.00-9.00 eller 15.00-16.00.
fredag 8.00-9.00
telefon 042-406 17 29.

Tidsbokning - sekreterare

måndag - fredag kl 09.00--10.30
telefon 042-406 18 17

Öppettider

måndag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
fredag kl. 8.00 - 14.00

Personal

Vid sektionen för lungmedicin och allergologi arbetar fyrtiofem personer, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. Men även arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist och kurator finns knutna till verksamheten.

Vi bedriver studier avseende olika behandlingsformer med cellgifter vid lungcancer.

Parkeringsinformation Parkeringshuset på sjukhusområdet byggs för närvarande om. Du som parkerar får därför räkna med färre parkeringsplatser, då vissa delar av parkeringshuset kommer att vara avstängda i perioder. Läs mer

1177 Sjukvårdsrådgivning på webb och telefon
I Mina vårdkontakter kan du hos oss
  • Avboka eller omboka tid
  • Förnya recept
  • Beställa telefontid
  • Be att bli kontaktad
Talande webb
Sidan uppdaterad
2015-01-15
Publicerad av Ann Petersson
Faktaägare: Mats Lagerstedt, sektionsöverläkare
Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
S Vallgatan 5
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel