skane.se

Lung- och allergimottagning

På Lung- och allergimottagningen utreds och behandlas lung- och allergisjukdomar. Lungcancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt kroniskt andningssvikt är de vanligaste sjukdomarna men även en rad andra lungsjukdomar behandlas.
Allergisjukdomar, framförallt allergiska näs- och ögonbesvär samt astma behandlas i stor utsträckning.

Remiss

För att komma till Lung- och allergimottagningen krävs remissfrån familjeläkare eller annan specialist.

Hitta hit

Lung- och allergimottagningen finns på entréplan i huvudbyggnaden på lasarettet. Patienter som behöver sluten vård tas emot på Lungavdelningen på plan 4.


Telefontider - sekreterare och sjuksköterska
tidbokning och rådgivning

Telefon 042-406 17 29
Måndag-fredag kl. 08.30 -- 10.30


Öppettider

Måndag-torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-14

Personal

Vid sektionen för lungmedicin och allergologi arbetar fyrtiofem personer: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. Men även arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist och kurator finns knutna till verksamheten.

Vi bedriver studier avseende olika behandlingsformer med cellgifter vid lungcancer.

1177 Vårdguidens
e-tjänster


Kontakta mottagningen och gör dina vårdärenden på nätet.
Logga in på 1177.se.

Logga in - invånarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om 1177 Vårdguidens e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi erbjuder följande e-tjänster:

  • Avboka eller omboka tid
  • Begära intyg
  • Förnya recept
  • Förläng sjukskrivning
  • Beställa telefontid
  • Be att bli kontaktad
1177 Vårdguiden, Svar om sjukdomar och hälsa
Talande webb
Sidan uppdaterad
2016-06-29
Webmaster
Faktaägare: Mats Lagerstedt, sektionsöverläkare

Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
Charlotte Yhlens gata 10
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel
Om cookies