skane.se

Dagkirurgisk enhet

Till Dagkirurgen kommer patienter - vuxna och barn > 1 år - från samtliga opererande enheter (ej ögon). Operationerna kräver narkos eller större form av lokal anestesi och patienterna har en återhämtningsperiod på 1-8 timmar beroende på ingrepp. Därefter går patienten hem.
Omhändertagandet före och efter operationen sker på Dagkirurgen men operationerna utförs på operationsavdelningen.

Hitta hit

Dagkirurgiska enheten ligger på entréplan i huvudbyggnaden. Entrén ligger västerut, mot Bergaliden (Svartbrödagränden 6). 

Telefon:

Sekreterare 042 - 406 21 27

Talande webb
Sidan uppdaterad
2016-06-29
Webmaster
Faktaägare: Områdeschef Carl-Olof Wramby

Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
Charlotte Yhlens gata 10
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel
Om cookies