skane.se

Dagkirurgisk enhet

Till Dagkirurgen kommer patienter - vuxna och barn > 1 år - från samtliga opererande enheter (ej ögon). Operationerna kräver narkos eller större form av lokal anestesi och patienterna har en återhämtningsperiod på 1-8 timmar beroende på ingrepp. Därefter går patienten hem.
Omhändertagandet före och efter operationen sker på Dagkirurgen men operationerna utförs på operationsavdelningen.

Hitta hit


Dagkirurgiska enheten ligger på plan E i huvudbyggnaden. Entrén ligger västerut, mot Bergaliden.

Telefon:


Sekreterare 042 - 406 21 27
Talande webb
Sidan uppdaterad
2015-10-06
Publicerad av Ann Petersson
Faktaägare: Områdeschef Carl-Olof Wramby

Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
S Vallgatan 5
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel
Om cookies