skane.se

STD-mottagningen, specialiserad hudsjukvård Helsingborg

STD-mottagningen finns i Hudmottagningens lokaler på plan 1 i huvudbyggnaden.

STD-mottagningen är till för dig som misstänker att du har en sexuellt överförd sjukdom, har fått partnerbrev eller som på annat sätt blivit uppmanad att undersöka dig. Förutom undersökning, behandling och smittspårning arbetar vi även med information. För mer information om olika sexuellt överförda sjukdomar kan du gå in på smittskyddsinstitutes hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

All provtagning och behandling på STD-mottagningen är kostnadsfri.

Hos oss kan du bland annat ta ett HIV-test. Som regel har vi svar på testerna efter en vecka.

Var inte rädd för att fråga om sådant du tycker är känsligt – vi har tystnadsplikt.


Boka tid för provtagning

Nu kan du själv boka din tid för rutinprovtagning gällande sexuellt överförbara sjukdomar. Logga in i Mina vårdkontakterlänk till annan webbplats och välj Hud-/STD-mottagningen Helsingborgs lasarett.


Klamydiatest

Vill du göra ett klamydiatest går det bra att beställa det via webben - gå in på www.klamydiatest.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vår verksamhet är ackrediterad

Hudmottagningarna i Helsingborg, Trelleborg, Ängelholm och Landskrona utgör tillsammans en offentligt driven enhet inom vårdvalet; Specialiserad Hudsjukvård Helsingborg, Trelleborg, Ängelholm och Landskrona.

Vår verksamhet är den enda offentliga vårdvalsenheten i ett område med cirka 400 000 invånare. Hos oss bedrivs specialiserad hudsjukvård av medicinskt kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt ansvar är att se till att befolkningen, även på lång sikt, erbjuds specialiserad hudsjukvård, och vi lägger stor vikt vid att omhändertagande och vård hos oss ska ligga i professionell framkant. Inom verksamhetsområdet bedrivs även läkarutbildning, både på grundnivå för studenter och för blivande specialister i hudsjukvård. Vi bedriver även forskning, företrädesvis inom området hudtumörer.


Hudmottagningen och STD-mottagningen specialiserad vård Helsingborg

Verksamhetschef: Peter Olsson

Enhetschef: Mats Bjellerup

Medicinskt ansvarig: Mats Bjellerup

Parkeringsinformation
Parkeringshuset stängs 23/2.
Den intensiva byggfasen av parkeringshuset på sjukhusområdet i Helsingborg medför att p-huset måste stängas. Därför utökas antal parkeringsplatser på befintliga parkeringsytor och temporära nya ytor tillkommer på sjukhusområdet. 
Mer information finns på länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterskanelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.se

Kontakt


Tidsbeställning/rådgivning:
Telefon: 042-406 23 09

Telefontid:
Måndag-fredag kl. 8.45-9.30
Måndag-torsdag kl. 13.15-14.00

I Mina vårdkontakter erbjuder vi följande tjänster:

  • Boka själv en tid för provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar.
  • Av/omboka tid direkt
Talande webb
Sidan uppdaterad
2015-01-15
Publicerad av Ann Petersson
Faktaägare: Mats Bjellerup, docent, överläkare, 2014-03-31
Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
S Vallgatan 5
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel