skane.se

Fysiologiska avdelningen

Väntetider

till undersökning utan förtur

Undersökningar

Väntetid, antal veckor

Arbetsprov 8 - 13
Arbetsprov med myokardscintigrafi > 13
Cystometri/Esofagusundersökning > 20
Distalt tryck 3 - 5
EEG 8 - 13
EKG omgående
Ekokardiografi > 20
EneG/ nål EMG 8 - 13
Långtids-EKG 8 - 13
Långtidsblodtryck 3 - 5
Renografi 5 - 8
Skelettscintigrafi 5 - 8
Spirometri 5 - 8
Sömnapné 8 - 13
Sömn-EEG 5 - 8
Tyreoideascintigrafi < 3
Ultraljud kärl cirka 10
Venundersökning cirka 1 år
Prenumerationsknapp
Talande webb
Sidan uppdaterad
2014-11-17
Publicerad av Gunilla Persson
Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
S Vallgatan 5
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel