skane.se

Fysiologiska avdelningen

Väntetider

till undersökning utan förtur

Undersökningar

Väntetid, antal veckor

Arbetsprov 5 - 8
Arbetsprov med myokardscintigrafi 8 - 13
Cystometri/Esofagusundersökning > 20
Distalt tryck < 5
EEG 8
EKG omgående
Ekokardiografi 8 - 13
EneG/ nål EMG 6 / 12
Långtids-EKG 5 - 8
Långtidsblodtryck < 5
Renografi 5 - 8
Skelettscintigrafi < 5
Spirometri 5 - 8
Sömnapné 8 - 13
Sömn-EEG 8 - 9
Tyreoideascintigrafi < 5
Ultraljud kärl 5 - 8
Venundersökning > 20
Prenumerationsknapp
Talande webb
Sidan uppdaterad
2014-09-09
Publicerad av Gunilla Persson
Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
S Vallgatan 5
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel