skane.se

Fysiologiska avdelningen

Väntetider

till undersökning utan förtur

Undersökningar

Väntetid, antal veckor

Arbetsprov > 8
Arbetsprov med myokardscintigrafi > 13
Cystometri/Esofagusundersökning > 20
Distalt tryck 5 - 8
EEG 7 - 8
EKG omgående
Ekokardiografi > 13
EneG/ nål EMG 9
Långtids-EKG 5 - 8
Långtidsblodtryck 5 - 8
Renografi 5 - 8
Skelettscintigrafi < 4
Spirometri 5 - 8
Sömnapné > 8
Sömn-EEG 8
Tyreoideascintigrafi < 4
Ultraljud kärl > 13
Venundersökning 8 månader
Prenumerationsknapp
Talande webb
Sidan uppdaterad
2014-06-02
Publicerad av Gunilla Persson
Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
S Vallgatan 5
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel