skane.se

Fysiologiska avdelningen

Väntetider

till undersökning utan förtur

Undersökningar

Väntetid, antal veckor

Arbetsprov 8 - 13
Arbetsprov med myokardscintigrafi 8 - 13
Cystometri/Esofagusundersökning > 20
Distalt tryck < 3
EEG 5 - 8 v
EKG omgående
Ekokardiografi cirka 20 v
EneG/ nål EMG 5-8 / 12
Långtids-EKG 5 - 8
Långtidsblodtryck 3 - 5
Renografi 5 - 8
Skelettscintigrafi 3 - 5
Spirometri 5 - 8
Sömnapné 5 - 8
Sömn-EEG 5 - 8
Tyreoideascintigrafi 3 - 5
Ultraljud kärl 10
Venundersökning cirka 1 år
Prenumerationsknapp
Talande webb
Sidan uppdaterad
2014-10-09
Publicerad av Gunilla Persson
Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
S Vallgatan 5
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel