skane.se

Fysiologiska avdelningen

Väntetider

till undersökning utan förtur

Undersökningar

Väntetid, antal veckor

Arbetsprov 5 - 8
Arbetsprov med myokardscintigrafi > 13
Cystometri/Esofagusundersökning > 20
Distalt tryck 5 - 8
EEG 8
EKG omgående
Ekokardiografi > 20
EneG/ nål EMG 8 / 12
Långtids-EKG 5 - 8
Långtidsblodtryck 5 - 8
Renografi 5 - 8
Skelettscintigrafi < 4
Spirometri 5 - 8
Sömnapné 8 - 13
Sömn-EEG 5 - 8
Tyreoideascintigrafi < 4
Ultraljud kärl > 13
Venundersökning 8 månader
Prenumerationsknapp
Talande webb
Sidan uppdaterad
2014-07-28
Publicerad av Gunilla Persson
Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
S Vallgatan 5
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel