skane.se

Helsingborgs lasarett - ett rökfritt sjukhus

Ett rökfritt sjukhus innebär att

•  Inneliggande patienter som brukar tobak erbjuds nikotinersättningsmedel.
•  Patienter garanteras att alla inomhusmiljöer är helt fria från tobaksrök.
•  Besökare och entreprenörer hänvisas till rökpaviljonger utomhus.

Rökning är endast tillåten i utplacerade rökpaviljonger på sjukhusområdet.

Inneliggande patienter med rökbehov

Informera vårdpersonalen om att du är rökare. Vi erbjuder dig nikotinersättningsmedel under tiden du är inlagd. Vi kan också hänvisa dig till rökpaviljonger utomhus.

Besökare och entreprenörer som är rökare

Ett rökfritt sjukhus behöver aktiv medverkan från alla. Således även besökare och entreprenörer. Vi ber dig respektera våra rökfria miljöer såväl inom som utomhus. Vill du röka när du är på besök gör du detta i rökpaviljongerna.

Ett rökfritt sjukhus är allas ansvar

Stort tack för att du hjälper oss att ha ett rökfritt sjukhus! Det vinner vi alla på.

Talande webb
Sidan uppdaterad
2015-09-07
Publicerad av Ann Petersson

Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
Charlotte Yhlens gata 10
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel
Om cookies