skane.se
2012-04-19

"Kyrkan finns för att vårda livet"

Sjukhuskyrkan på Helsingborgs lasarett möter dagligen patienter, närstående och personal för bland annat samtal kring existentiella frågor.
- Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan olika kyrkor och samfund, säger Anita Strandh. Dessutom förmedlar vi gärna kontakt med både hemförsamlingar eller företrädare för den religion du tillhör.

Sjukhuskyrkan på Helsingborgs lasarett består av sjukhuspräster, sjukhuspastor, sjukhusdiakon samt musiker och finns i lokaler på femte våningen i lasarettsbyggnaden. Varje vardag kl 11.30 hålls det middagsbön i andaktsrummet och på torsdagar kl 18.00 firas det mässa. Dessutom besöker sjukhuskyrkan bland annat vårdboenden och olika vårdutbildningar.

- Främst har vi samtal med patienter, närstående och personal, berättar Mats Persson. Med oss kan man dela tankar kring existentiella frågor, om glädje och sorg. Kyrkan finns för att vårda livet. Men man måste inte prata kring andliga frågor, vi samtalar kring allt.

Sjukhuskyrkan har full tystnadsplikt. Med det menas att det man anförtror sig kyrkan stannar där, om man inte önskar annat.

- Vi för inga journaler och vi läser inga journaler, säger Christina Stegmark. Patienten, eller personen som vi pratar med, får berätta vad hon vill. Ibland vill hon inte prata om sjukdomen och då gör vi inte det. Alla samtal äger dessutom inte heller rum på sjukhuset.

Den som arbetar som sjukhuspräst- pastor eller diakon får handledning samt fortbildar sig hela tiden. Dessutom kräver yrket en gedigen erfarenhet av att ha mött människor.

- Mötet med människan är det intressanta med yrket, säger Cecilia Wache. Processerna som äger rum i mötet med människor. Allt sker inte direkt utan det är en process som kan vara upp till flera månader. Men trots allt det sorgliga jag möter vilar jag alltid i det ljusa.  

 
Fakta Sjukhuskyrkan
Patienter, närstående och personal på Helsingborgs lasarett är välkomna att ta kontakt med Sjukhuskyrkan via växeln, telefon 042-406 10 00. På plan 5 finns ett andaktsrum som är öppet alla dagar kl 08.00 -22.00 för att sitta ner, vila, läsa, meditera eller bara vara. Varje vardag klockan 11.30 inbjuder Sjukhuskyrkan till middagsbön i andaktsrummet och varje torsdag klockan 18.00 firas det andakt med nattvard och förbön.

Talande webb
Sidan uppdaterad
2012-04-26
Publicerad av Josefine Wahlström
Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
S Vallgatan 5
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel